keyboard_arrow_down

Hurtige ansættelseskontrakter til dine sæsonmedarbejdere

Med digitale underskrifter bliver det hele meget nemmere

Prøv det gratis nu

I mange virksomheder er store dele af medarbejderne ansat på begrænsede kontrakter. Det gælder fx sommerens sæsonarbejdere i forlystelsesparker eller juleassistance i både butikker og restauranter i december måned. Ofte drejer det sig om rigtigt mange mennesker, og det kan derfor skabe stor travlhed for arbejdsgiverne, når ansættelseskontrakterne skal udarbejdes.

Indhentning af informationer på de nye ansatte

Allerede inden kontrakten på de nye medarbejdere skal udarbejdes, er det nødvendigt at indhente data på medarbejderne. I store etablerede HR-afdelinger kører dette ofte efter en fast struktur, hvor en dedikeret HR-medarbejder er ansat til netop denne opgave. Men i mindre virksomheder, som ikke har kapacitet til at have en decideret HR-afdeling, kan det være en meget tidskrævende disciplin at ansætte nye folk. Her kan en digital løsning til ansættelseskontrakter være en mulighed. 

 

Prøv det gratis her

Spar tid med formularer til ansættelseskontrakter

Vælger virksomheder en løsning til digital signatur følger der ofte formular-muligheder med, så virksomheden kan spare tid - både når der skal indhentes oplysninger på medarbejderne, og når kontrakten skal skrives under.

Med en løsning til digital signatur som Visma Addo, kan de nye medarbejdere selv udfylde deres oplysninger via en digital formular, og virksomheden kan sende kontrakten til de nye medarbejdere digitalt i det øjeblik, hvor oplysningerne er indtastet. Herefter kan de nye medarbejdere skrive under digitalt - enten via touch på deres telefon eller med mus på en computer - og sende kontrakten tilbage igen med det samme. Hele processen tager ikke mere end 5 minutter og er utrolig effektiv, når man har mange løstansatte og skal ansætte mange personer på én gang. 

Flere forskellige typer af ansættelser?

I langt de fleste virksomheder er medarbejderne ansat på forskellige vilkår. Nogle er timelønnede, andre ansat i deltidstillinger og andre igen ansat som månedslønnede funktionærer. Fælles for dem alle er, at de skal have en ansættelseskontrakt ved ansættelsen. 

I Visma Addo kan virksomheder gemme alle kontraktskabeloner til de forskellige ansættelsestyper, så det er hurtigt at sende en kontrakt afsted ved nyansættelser. Dermed er man altid sikker på, at det er den nyeste version af virksomhedens ansættelseskontrakter, der benyttes, og man får et overblik over, hvor mange kontrakter der sendes afsted. 

Ansættelseskontrakter

Visma Addo’s kunder benytter typisk to typer af ansættelseskontraker

 

Ansættelseskontrakt for timelønnet 

Langt de fleste sæsonarbejdere er ansat på en timelønnet kontrakt. Det betyder, at medarbejderne aflønnes for det antal timer, de arbejder i løbet af lønperioden. Juleassistance i butikker, tjenere og studerende er oftest blandt de personer, der bliver timelønnet for deres arbejde. Da mange netop er studerende eller er ansat på tidsbegrænsede stillinger kan der være stor udskiftning, så en optimering af ansættelsesprocessen kan være meget tidsbesparende for virksomheden, der ansætter. 

job-choose-candidate

 

Ansættelseskontrakt for månedslønnet

Sæsonarbejdere er sjældent ansat som månedslønnede funktionærer, men hvis medarbejderne skal aflønnes med en fast månedlig løn, vil de – uanset arbejdstidens længde – være månedslønnet. En månedslønnet medarbejder behøver ikke nødvendigvis at være fuldtidsansat, da deltidsansatte også kan være månedslønnede.

 

job-seach-team-woman

Hvad skal der stå i en ansættelseskontrakt?

For en arbejdsgiver er der en lang række krav for, hvad der skal stå i ansættelseskontrakten. En arbejdsgiver har blandt andet pligt til at oplyse lønmodtageren om alle de væsentlige forhold ved ansættelsen. Det betyder, at ansættelseskontrakten skal indeholde nogle grundlæggende oplysninger såsom arbejdsgiver og lønmodtagers navn og adresse, samt arbejdsstedets beliggenhed. I nogle tilfælde vil man bruge CPR-nummer og CVR-nummer for at sikre begge parter identitet yderligere.

Derudover skal en ansættelseskontrakt indeholde en beskrivelse af stilling og titel for medarbejderen, samt hvilke opgaver, man forventer, at medarbejderen skal løse, så han/hun ved, hvad der siges ja til. Ansættelsens begyndelsestidspunkt, dets forventede varighed og den ugentlige arbejdstid skal også være med og her er det afgørende, hvilken en af ovenstående ansættelseskontrakter medarbejderen skal ansættes efter. Sidst, men ikke mindst har man som arbejdsgiver pligt til at oplyse om løn og ferieforhold, samt eventuelle overenskomster.

Prøv gratis nu

En løsning, hvor data opbevares sikkert og efter persondatalovens forordninger

Uanset, hvordan virksomheder udarbejder deres ansættelseskontrakter og hvilke typer ansættelsesforhold, der ansættes under, giver det store fordele for både virksomhed og medarbejder at indhente oplysninger digitalt, benytte digital signatur til kontrakterne og lagre dem i et GDPR-sikkert miljø.

Visma Addo lever fuldt op til både GDPR og Persondataforordningen, og der er styr datasikkerheden Alle transaktioner og handlinger i systemet bliver logget og dokumenteret, og det bliver løbende kvalitetstjekket og opdateret, så virksomheder altid kan være sikker på at leve op til alle juridiske og tekniske krav – også hvis der kommer nye regler på området.

 

keyboard_arrow_up